Εξωσωματική Γονιμοποίηση σε γυναίκες 45 ετών και άνω – Έρευνα

Νοέμβριος 4, 2016

(όπως παρουσιάστηκε στο ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο & Έκθεση της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής)

Κεντρικό συμπέρασμα

Η διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης σε γυναίκες πάνω από 45 ετών με δικά τους ωάρια (όχι ωάρια δότριας) έδωσε 17,2% κυήσεις, αλλά από αυτές το 82,1% κατέληξαν σε αποβολή.

Όπως αποδεικνύεται σε αυτή την έρευνα που παρουσιάστηκε στο ASRM (American Society for ReproductiveMedicine), που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στο SaltLakeCity, η διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) μπορεί να είναι μια λογική επιλογή για τις γυναίκες ηλικίας 45 με ένα αποδεκτό απόθεμα ωαρίων εντός των ωοθηκών, αλλά η πρόγνωση του αποτελέσματος είναι πολύ χαμηλή.

Βασικά αποτελέσματα

Η μέση ηλικία των ασθενών στην ομάδα μελέτης ήταν 45.4.Περίπου το 11,7% των ασθενών που δεν ξεκίνησε οφείλεται σε αυξημένη FSH (ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη) ή σε παρουσία κύστης στις ωοθήκες , και το 28,5% των ασθενών ακυρώθηκαν πριν από την ωοληψία.
Δεν υπήρχε διαφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, καθώς και καμία διαφορά στον μέσο αριθμό των ωοκυττάρων που αναρροφήθηκαν κατά την ωοληψία  (7.2)  ή τον αριθμό των εμβρύων που τοποθετήθηκαν  στην εμρυομεταφορά  (3.4).
Το συνολικό ποσοστό κύησης ανά ανάκτηση ήταν 17,2% (117/680), εκ του οποίου το 82,1% (96/117) κατέληξε σε απώλεια της εγκυμοσύνης.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε διαφορά στα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, βρέθηκε ένα συνολικό ποσοστό κλινικών κυήσεων του 8,8% (60/680) με αναλογία τελειώμηνων κυήσεων  3,1% (21/680).
Υπήρχαν 20/21 γεννήσεις στην ηλικιακή ομάδα των 45 ετών και μια ζωντανή γέννηση στις γυναίκες ηλικίας 46. Δεν υπήρχε ζωντανή γέννηση σε καμία ασθενή με λιγότερα από 4 ανακτώμενα ωοκύτταρα.

Στοιχεία σχεδιασμού της έρευνας

Οι ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο Weill Cornell της Νέας Υόρκης πραγματοποίησαν μια αναδρομική στατιστική μελέτη για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε γυναίκες 45 ετών και άνω που χρησιμοποίησαν τα δικά τους ωοκύτταρα.
Μελετήθηκε ένα σύνολο 1077 φυσιολογικών ​​κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης από το 1995 έως το 2015. Από την έρευνα αποκλείστηκαν οι κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης με ωάρια δοτριών.
Τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, τα χαρακτηριστικά του κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης, η συνολικές απώλειες κύησης, οι κλινικές εγκυμοσύνες και τα ποσοστά των ζωντανών γεννήσεων αναλύθηκαν για διάφορες ηλικιακές ομάδες: την ηλικία των 45 (n = 773), ηλικίας 46 (n = 221), ηλικίας 47 (n = 57), ηλικίας 48 (n = 22), ηλικίας 49 (n = 5).

Γιατί αυτό έχει σημασία;

Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας, ασθενείς με τέσσερα ή λιγότερα ωοθυλάκια θα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα πριν την διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος

Πηγή: http://www.univadis.gr/

Send this to a friend