Πλατεία Πηγάδας: Το…«Βιοκλιματικό» Γιοφύρι της Άρτας του Πειραιά…

Νοέμβριος 5, 2016

Την Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016, η Δημοτική Αρχή του Πειραιά καλείται να αποφασίσει για την «πολύπαθη» Πλατεία Πηγάδας…Το ιστορικό του έργου αποκαλύπτει γλαφυρά πολλές από της παθογένειες του δημοσίου τομέα και της κρατικής μηχανής, αλλά και του πρόχειρου σχεδιασμού των…εμπνευστών του έργου, που εδώ και χρόνια ταλαιπωρεί τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες της περιοχής. Η νυν Δημοτική Αρχή, οφείλει (και πιστεύω ότι θα το κάνει) να επιδείξει την γνωστή της ευελιξία και αποτελεσματικότητα, ούτως ώστε να δωθεί μια οριστική λύση στο χρονίζουσα απαράδεκτη κατάσταση. Για να μπορούμε όμως να κρίνουμε, πρέπει να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τί έχει συμβεί, γι’αυτό και σας προτρέπω να διαβάστε όλοι το σύντομο ιστορικό του έργου (που έμεινε στα χαρτιά) εδώ:

«Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη του έργου: Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ με την υπ΄αριθμ. 500/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».

Send this to a friend