Είναι ο ουδέτερος ως προς το φύλο εμβολιασμός ανώτερος για την εξάλειψη των ογκογόνων στελεχών του HPV;

Μάρτιος 27, 2020

Όπως συνηγορούν τα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης στην κοινότητα, μοντελοποιημένης δοκιμής που δημοσιεύτηκε στο  Journal of Infectious Diseases (Περιοδικό Λοιμωδών Νοσημάτων), ο ουδέτερος ως προς το φύλο εμβολιασμός είναι ανώτερος για την εξάλειψη των ογκογόνων στελεχών του ιού ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV).

Οι ερευνητές τυχαιοποίησαν 33 φινλανδικές κοινότητες στα σκέλη ουδέτερου ως προς το φύλο εμβολιασμού κατά του HPV16/18, εμβολιασμού κατά του HPV16/18 μόνο σε κορίτσια και εμβολιασμού κατά του ιού της ηπατίτιδας Β.

Την περίοδο 2007-2010, 11.662/20.513 από 40.852/39.420 αγόρια/κορίτσια κάτοικοι από τις κοόρτεις γέννησης της περιόδου 1992-1995 παραχώρησαν τη συναίνεσή τους. Την περίοδο 2010-14, τα κολποτραχηλικά δείγματα από εμβολιασμένα και μη εμβολιασμένα κορίτσια ηλικίας 18,5 ετών αναλύθηκαν ως προς τον τύπο των HPV6/11/16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68. Εκτιμήθηκαν η αποτελεσματικότητα του εμβολίου (VE) για τα εμβολιασμένα κορίτσια, η επίδραση αγέλης (ΗΕ) για τα μη εμβολιασμένα κορίτσια και η προστατευτική αποτελεσματικότητα (PE) για όλα τα κορίτσια. Οι ερευνητές επέκτειναν τα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης στην κοινότητα δοκιμής σχετικά με τη στρατηγική εμβολιασμού με τη μαθηματική μοντελοποίηση για την εκτίμηση της εξάλειψης του HPV.

Οι εκτιμήσεις HE και PE στην κοόρτη γεννήσεων του 1995 για τον HPV18/31/33 ήταν σημαντικές στο ουδέτερο ως προς το φύλο σκέλος και 150% και 40% ισχυρότερες από ό,τι στο σκέλος κοριτσιών μόνο. Αναλόγως, η εξάλειψη του HPV18/31/33 προβλέφθηκε σε εφήβους/νεαρούς ενήλικες σε ήδη 20 έτη με 75% κάλυψη του ουδέτερου ως προς το φύλο εμβολιασμού. Με 75% κάλυψη, προβλέφθηκε, επίσης, η τελική εξάλειψη του HPV16, αλλά μόνο με την ουδέτερη ως προς το φύλο στρατηγική.

«Τα αποτελέσματα έχουν αναμφίβολα επηρεάσει την απόφαση για την παροχή εμβολιασμού κατά του HPV σε αγόρια [στη Σουηδία το 2020], τον οποίο όλο και περισσότερες χώρες αποφασίζουν να παράσχουν», δήλωσε ο Matti Lehtinen, επικεφαλής της μελέτης.

Πηγή: univadis.gr

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος
Xειρουργός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Ειδικός στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση και Ενδοσκοπήσεις
Διευθυντής Εξωσωματικής Γονιμοποίησης ¨ΡΕΑ¨

Send this to a friend