Έρευνα: Οι γυναίκες γιατροί αντιμετωπίζουν περισσότερες διακρίσεις λόγω φύλου από ό,τι οι άνδρες γιατροί.

Ιούλιος 18, 2022

Οι διακρίσεις λόγω φύλου γίνονται αισθητές πολύ περισσότερο στις γυναίκες γιατρούς παρά στους
άνδρες, σύμφωνα με μια νέα έρευνα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα δύο τρίτα των γυναικών ιατρών
έχουν βιώσει διακρίσεις λόγω φύλου από έναν συνάδελφο γιατρό και το 57% από αυτές την έχουν
βιώσει από ασθενή. Οι αριθμοί αυτοί ήταν 30% και 19%, αντίστοιχα, για τους άνδρες γιατρούς.

Αν και σπάνια είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την επαγγελματική τους ικανοποίηση, η διάκριση λόγω φύλου μερικές φορές κάνει τους γιατρούς να αισθάνονται ότι δεν εκτιμώνται ή να απογοητεύονται με τη δουλειά τους. Τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας φαίνεται να υποδηλώνουν ότι ορισμένες από τις διακρίσεις προέρχονται από συναδέλφους. Ίσως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι γυναίκες γιατροί βιώνουν το δυσάρεστο φαινόμενο των διακρίσεων πιο έντονα από τους άνδρες, σύμφωνα με την έκθεση της Medscape.

Η Medscape ερεύνησε 2.341 γιατρούς των ΗΠΑ που ασκούνταν σε περισσότερες από 29 ειδικότητες. Από αυτούς, το 62% ήταν άνδρες, το 33% ήταν γυναίκες και το 5% προτίμησε να μην πει. Τα δύο τρίτα των γυναικών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι έχουν βιώσει ή γνωρίζουν κάποιον που έχει βιώσει διακρίσεις λόγω φύλου από έναν ιατρό συνάδελφο, ενώ μόλις το 30% των ανδρών δήλωσε το ίδιο.

Το πώς εκδηλώνεται αυτή η διάκριση διαφέρει από γιατρό σε γιατρό, σύμφωνα με την έκθεση. Ορισμένες γυναίκες γιατροί που ρωτήθηκαν είπαν ότι είναι συχνά η μόνες γυναίκες που συμμετέχουν σε συναντήσεις λήψης αποφάσεων και ορισμένες είπαν ότι αισθάνονται ότι η επαγγελματική ανέλιξη και οι ευκαιρίες κατάρτισης παρεμποδίζονται για τις γυναίκες γιατρούς που επιλέγουν να κάνουν παιδιά.

Οι διακρίσεις λόγω φύλου μπορεί επίσης συχνά να εκδηλωθούν με τη μορφή σχολίων από άνδρες συναδέλφους. Όταν οι άνδρες γιατροί υποτιμούν τις κλινικές διαγνώσεις ή τις συστάσεις που γίνονται από τις γυναίκες συναδέλφους τους, οι γυναίκες γιατροί μπορεί να αισθάνονται ότι η πείρα τους απορρίπτεται, γεγονός που συχνά οδηγεί σε μειωμένη εμπιστοσύνη.

Για παράδειγμα, μια συμμετέχουσα είπε ότι οι άντρες γιατροί μερικές φορές μιλάνε πάνω της ή της κόβουν τη συνομιλία καθώς εξηγεί το σκεπτικό της για μια διάγνωση. Εάν αυτό συμβαίνει μπροστά σε ασθενείς, μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τις γυναίκες γιατρούς, καθώς και να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς αντιλαμβάνονται τις ικανότητές τους και την επαγγελματική τους επάρκεια.

Όσον αφορά τους ασθενείς που εκδηλώνουν διακρίσεις λόγω φύλου, περισσότερες γυναίκες γιατροί αναφέρουν ότι βλέπουν προκατάληψη σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Περίπου το ένα τρίτο των γιατρών είπαν ότι είτε οι ίδιοι, είτε ένας συνάδελφός τους έχουν βιώσει διακρίσεις λόγω φύλου στα χέρια ενός ασθενούς. Αυτό ίσχυε για το 57% των γυναικών γιατρών και το 19% των ανδρών γιατρών.

Παραδείγματα αυτού του φαινομένου συμβαίνουν όταν γυναίκες ασθενείς ζητούν να έχουν γυναίκα γιατρό με βάση την πεποίθησή τους ότι οι γυναίκες παρέχουν φροντίδα με περισσότερη ενσυναίσθηση σε σύγκριση με τους άνδρες. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν γυναίκες γιατρούς που εκλαμβάνονται εσφαλμένα ως νοσοκόμες ή ασθενείς που ρωτούν πότε θα μπορούν να δουν «τον πραγματικό γιατρό», αφού μια γυναίκα γιατρός ολοκληρώσει την εξέτασή τους. Επίσης οι γυναίκες στον τομέα της υγείας αντιμετωπίζουν ιστορικά πολύ περισσότερα φλερτ και ανάρμοστα σχόλια από ασθενείς από ό,τι οι άνδρες.

Παρότι η κοινωνία έχει γίνει πολύ πιο ανεκτική και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις εργασίας που παραδοσιακά κατείχαν άνδρες, εξακολουθεί να μην είναι εύκολο για τις γυναίκες να διαμαρτυρηθούν όταν αισθάνονται απαξιωμένες. Όταν οι γυναίκες γιατροί μιλούν για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας, συχνά το κάνουν στον ασφαλή χώρο άλλων γυναικών, σύμφωνα με την έρευνα.

Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες γιατροί πρέπει να αρχίσουν να μιλούν ανοιχτά για το θέμα με τους άντρες συναδέλφους τους και τους προϊσταμένους τους, προκειμένου να μειωθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου στον τομέα τους. Αυτές οι ανοιχτές συζητήσεις μπορούν να εκπαιδεύσουν τους άντρες γιατρούς, ενημερώνοντάς τους για περιπτώσεις στις οποίες εκδηλώνουν τυχόν ασυνείδητη μεροληψία τους και θα ενθαρρύνουν τους άνδρες γιατρούς να υποστηρίξουν τις γυναίκες συναδέλφους τους, εάν αντιληφθούν ότι αντιμετωπίζουν μεροληπτική μεταχείριση.

Οι ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου στην ιατρική έχουν επίσης τη δυνατότητα να αυξήσουν την επαγγελματική ικανοποίηση των γιατρών. Παρόλο που η εξουθένωση και η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης συνήθως βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των παραγόντων που οι γιατροί αναφέρουν ως πηγή της δυσαρέσκειας από την εργασία τους, η διάκριση λόγω φύλου μπορεί επίσης να συμβάλει στο αίσθημα άνεσης και πληρότητας των γιατρών στη δουλειά τους.

Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο οι περιορισμοί προσωπικού αποτελούν ένα δομικό πρόβλημα στην υγειονομική περίθαλψη αυτή τη στιγμή, οι διοικητές και τα στελέχη των νοσοκομείων οφείλουν να αντιμετωπίσουν και αυτά τα δομικά προβλήματα διακρίσεων στο χώρο εργασίας.

Αλέξανδρος Δ. Τζεφεράκος
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Επιστημονικός Διευθυντής στην
«ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΕΑ»
Μαιευτήριο «ΡΕΑ»

Send this to a friend